نمایش نوار ابزار

یک گفتگو ، یک حسرت ! / گفتگو با علی مطهری

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

هفته گذشته ، گفتگویی مفصل داشتم با دکتر “علی مطهری ” یه آقازاده که از همه مواهب آْقازادگی ،فقط یه انتشارات کوچک درست کرده برای نشر اندیشه های استاد شهید مطهری . گفتگوی خوبی بود .

خیلی مباحث مطرح شد در خصوص اندیشه های استاد درباره احزاب ، فلسفه و متد مشارکت مردم در تحرکات اجتماعی در اسلام و …

دکتر فرصت کمی داشت ، شاید ۳ ربع وعده ما بود اما به خودم که آمدم دیدم ۲ ساعت و خورده ای گعده کردیم . … اما دریغ که وقتی به خود آمدم متوجه بی اعتباری تکنولوژی شدم و با عدم همراهی رکوردر ۱ ساعت از گفتگو رو بدون ضبط از دست دادم .این هم حسرت داستان !

“دکتر علی مطهری ، فرزند علامه شهید استاد مرتضی مطهری”

اما به هر حال فرصتی بود با علی مطهری ، یک چهره خبر ساز در سال ۸۷ جدای از جنجال های سیاسی گفتگو کنم . انشااله در شماره بعدی ” سیاست نامه ” موسسه رسالت منتشر خواهد شد .

مطالب مشابه
دیدگاه ها