نمایش نوار ابزار

نشست و گفتگو با محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه اسلامی

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

موتلفه ؛ یک تجربه تکرار ناشدنی ! / گفتگو با محمد نبی حبیبی

من کارشناس احزابم ، اما در حوزه کار همیشه سعی کردم حزبی نباشم ، کارشناس باشم . لذا همیشه گفتم ، در ایران به زور ۵ حزب مطرح و ” اصولی ” وجود دارد .

اصول هم از نظر من هم فکری و هم خطی آنان نیست ! اصول عبارت است از بستر و خواستگاه ایجاد یک تشکل ، قدرت ساخته یا قدرت ساز بودن ، شخص محور یا سیستم محور بودن ، تاثیر گزاری و میزان نفوذ ، ساختار شکلی و سازمانی ، زاینده بودن و تولید کننده چهره در عرصه های مختلف و …

بنا بر این اگر بگوییم  ” حزب موتله اسلامی ” اولین حزب اصولی در تاریخ تحزب ایران است که بیشترین فاکتور های بالا را دارد و به حق در میان احزاب ایران جزو ۵ حزب مطرح است بزرگ نمایی نیست .

به بهانه بررسی وضعیت احزاب ایران گفتگویی انجام دادم با ” محمد نبی حبیبی ” دبیر کل این حزب ، البته سعادت گفتگو خدمت ایشان را بارها داشتم اما این بار گفتگویی از نوع دیگر ! داشتیم .

بررسی رویدادهای تاریخ همیشه برای من جالب بوده اما نقطه نظرات یک انسان که خود در روند ایجاد تاریخ ، حضور و بروز داشته جذابیت زیادی دارد به علاوه اینکه راوی تاریخ علاقه ای هم به ” تحریف ” یا ” خود محور بینی ” در رویداد ها نداشته باشد .

به هر حال فکر کنم خیلی جسارت داشتم و یکسری انتقادات تاریخی نسبت به موتلفه را هم با ایشان طرح نمودم از جمله مبحث ” تفکر بسته ” ، ” عدم اجازه برای مشارکت نیروهای دگر اندیش در حزب ” ، ” معدل سنی بالای تشکل ” و … که انصافا پاسخ های روشنی هم گرفتم .

این گفتگو در  ” ماهنامه تحلیلی و تفسیری سیاست نامه ” منتشر شد .

مطالب مشابه
دیدگاه ها