نمایش نوار ابزار

مشروح سوابق

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

قطعا خود ارزیابی گری امری است سخت و بعضا بدور از تواضع ، ضمن اعتراف یه این مهم ، اما به جهت اجرای عرف موجود برای خودارزیابی محورهای فوق را ارائه میکنم. امید که اساتید و دوستان مشفقم تواضع بی پایان حقیر را در نسبت به دریای سخاوت و دانش خود ادراک فرمایند .

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّی
مدرس دانشگاه ، کارشناس ارشد مسائل سیاسی
Skill
  شرکتهای اقتصادی دولتی  
  مدیریت دولتی  
  آشنایی با احزاب  
  آشنایی با مجلس   
  آشنایی با رسانه ها  
Contact info
سوابق تحصیلی
کارشناس علوم سیاسی
لیسانس در رشته علوم سیاسی
سال ۱۳۸۲
کارشناسی ارشد
فوق لیسانس علوم سیاسی
۱۳۹۱
پذیرش مقطع دکتری
با گرایش علوم سیاسی
۱۳۹۲
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
دانشگاه تهران
۱۳۹۲
آمریکا شناسی
مرکز مطالعات راهبردی
۱۳۸۶
فقه و مبانی حقوق
مقطع کارشناسی
۱۳۹۵
تقدیر ها
تقدیر توسط وزیر محترم کشور
در جشنواره خدمتگزاری دستگاههای دولتی
۱۳۹۰
تقدیر توسط معاون محترم وزیر کشور
۱۳۸۹
مهارتها
شرکتهای اقتصادی دولتی
۷۰%
مدیریت دولتی
۸۵%
آشنایی با احزاب
۹۰%
آشنایی با مجلس
۹۰%
آشنایی با رسانه ها
۹۵%